Kommentarer slået fra

Når jeg kigger på den røde tråd i mit omfattende CV – foreløbig 35 års virke med og omkring mennesker – og bruger nutidens terminologi på mine spidskompetencer, så er kodeordene:

Kommunikationen i Relationerne; undervisning og træning i teknik, mekanismer i det mellemmenneskelige samspil

Netværk, forstået som Relationer og Gensidighed, vidensdeling og erfaringsudveksling, der alt sammen styrker selvværdet på både den faglige og personlige konto. Jeg ser netværk som et redskab og ikke et mål, by the way. Har også udviklet et koncept med sociale netværksgrupper for ensomme medborgere i socialpsykiatrien, hvor jeg er faciliator og procesmager. Det er vildt fascinerende, hvad det gør for den enkelte, når de opdager og genopdager sig selv som kompetente mennesker med masser af ressourcer, erfaringer, som andre kan bruge og spejle sig i.


Mentor i betydningen Guide, Vejviser, Sparringspartner. Min fornemmeste opgave har været Vejviseren i forhold til de mange børn og unge, jeg har haft mellem hænderne qua mit pædagogiske virke. Som praktikansvarlig for pædagogstuderende har jeg undervist og udfordret dem i pædagogisk og organisatorisk praksis. De senere år har jeg været mentor for iværksættere både i Holbæk Erhvervsråd, netværket Morgendagens Heltinder og  iværksættere, der henvender sig til mig i SamtaleAkademiet og BizzKvinderVIP. Sidst men ikke mindst har jeg de senere år været mentor for udsatte mennesker i socialpsykiatrien, samt ledige kontanthjælpsmodtagere.

Selvværd som i mestring af eget liv nu og for fremtiden, afklaring og udvikling af personlige, sociale, faglige kompetencer. Som I at se Lyset i andre menneskerr og holde det op fo dem, til de selv kan se det og tager over…

Entreprenørskab/Intraprenørskab; når der ikke lige findes det, der skal bruges i en situation, organisation eller proces, opfinder jeg det. Det er blevet til mange små og store kreative projekter og værktøjer i årenes løb og det stopper nok først, når jeg engang lukker øjnene for sidste gang.

Stjernen i mit entreprenørskab er selvfølgelig SamtaleAkademiet, der samler det hele under én hat; summen af det hele og samtidig vejen videre.

Når jeg af og til mister retning eller tiltro til mig selv og det hele, graver jeg alle mine gamle udtalelser frem; og sandelig om ikke, de sort på hvidt viser den samme røde tråd. Så egentlig kan vi vel godt sige, jeg er på min rette hylde?

© Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet.dk

Telefon: 22 32 54 43 | Mail: samtaleakademiet@gmail.com | Esterhøjvej 16 | 4550 Asnæs


Kommentarer slået fra

Erhvervskvindenetværket BizzKvinderVIP i Odsherred.

VIP står for ’Virksomheder i Provinsen’ fordi vi har andre vilkår for at starte, drive og udvikle vores forretninger her på landet end i de større byer.

Der er så mange seje, dygtige selvstændige erhvervskvinder med  alle mulige spændende virksomhedstyper her i vores smukke Margueritrute-Odsherred. Der er rigtig mange kreative og oplevelsesorienterede virksomheder, startet af kvinder, der først og fremmest brænder for deres fag, og derefter udvikler forretningstalenterne, mens de går vejen. Kvinder, der arbejder med frivilligt socialt arbejde og socialøkonomi – you name it. Og nu vil jeg altså møde jer. Jeg håber, du har det lige sådan og vil være med.

BizzKvinder er et netværk for kvindelige virksomhedsejere og partnere, forankret i Odsherred. Vi mødes for  at dele viden og erfaringer samt sparre med hinanden om alt, hvad der har at gøre med at starte, drive og udvikle en virksomhed. Navnlig de personlige udfordringer, det har; det er stadig et underprioriteret område i mere formelle erhvervssammenhænge.

Det koster ikke noget at være med. Der kan godt være deltagerbetaling på foredrag, workshops og andre arrangementer.

Formål:

 • Møde andre kvinder, der brænder for deres virksomhed
 • Få sparring på ideer og nye tiltag i din virksomhed
 • Få hjælp til at få nye kontakter
 • Professionel Selvudvikling: Hjælp til Selvhjælp til faglig personlig udvikling.
 • Styrke og forfine basale BizzFærdigheder, for at optimere vores virksomheder i forhold til Kommunikation, Kunder, Branding, Salg, Drift, Produktudvikling & Netværk..
 • Hjælpe og støtte hinanden med at udvikle virksomhederne til den ønskede succes.
 • At sige de svære ting højt, så også ’Bagsiden af Medaljen’ kommer til at skinne.
 • Sparringspartnere i hverdagen, som den kollega, du måske mangler.
 • Give viden & erfaringer videre til kvinder, der starter virksomhed.
 • Få hjælp til at gøre din virksomhed synlig i Odsherred
 • Fokus: Styrker, Potentialer og Løsninger med fokus på det, den enkelte har brug for.

Hvis du gerne vil være med i BizzKvinderVIP så ring eller skriv til mig:

Mette Alleslev, SparringsPartner, SamtaleAkademiet.dk

Mobil: 22 32 54 43 Mail: samtaleakademiet@gmail.com

Mere om BizzKvinderVIP og tankerne bag:

Jeg stiftede Erhvervskvindenetværket BizzKvinderVIP for 3 år siden, med base i Holbæk. Netværket har ligget stille i halvandet år og  nu genopstår det, som et lokalt forankret netværk i Odsherred. Jeg oplever nemlig, der mangler et lokalt samlingssted for os selvstændige kvinder i alle stadier; lige fra dig, der stadig overvejer, om du vil og tør gå selvstændig til dig med en veletableret succesfuld forretning. Netværkets fornemste hensigt er at mødes for at dele og udveksle viden og erfaring i gensidighed og hjælpsomhed.

Vi mødes  i facebook og rundt omkring i Odsherred. Vi kan gå på virksomhedsbesøg hos hinanden og hos andre interessante erhvervskvinder, vi er nysgerrige efter at møde.

Du kommer, når du kan og vil. Jante og dårlig samvittighed eksisterer ikke i BizzKvinderVIP. Du kommer for din egen skyld; for at styrke dig selv og bidrage med det, du har lyst til at bidrage med – så længe det giver mening for dig.

Hvis du nu kommer fra fx Holbæk eller Kalundborg og gerne vil være med, er du selvfølgelig hjertelig velkommen. Bare du er med på, at netværket har base i Odsherred.

I BizzKvinder har vi fokus på vores virksomheder og erhvervslivet.

Let’s meet and Bizzmingle, Ladies :-)

Varme hilsner Mette


© Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet.dk

Telefon: 22 32 54 43 | Mail: samtaleakademiet@gmail.com | Esterhøjvej 16 | 4550 Asnæs

 

Har lige været gennem korrektur på den bog, min dejlige Ideastronaut-søster, Rikke  Alleslev har sat op og illustreret for mig. Det har også kun taget mig 5 år at formidle de budskaber, jeg har i hjertet og nu er jeg omsider ved at nå i mål med den…

Og så var det, at jeg pludselig blev rædselsslagen, fordi det gik op for mig, at det eneste, der nu mangler før bogen er klar til tryk, er det forord, jeg har udsat til at skrive til sidst. Præstationsangst og skræk for, om jeg nu formår at ramme plet med min intention, er nok de ord, der dækker min tilstand bedst. Må simpelthen manifestere alt mit mod, så jeg tør tage det sidste lille bitte skridt og give slip på min ‘baby’, som jeg har levet sammen med i 5 år.

Herregud, det er kun et forord – alt det vigtigste er forlængst skrevet og tygget igennem. Og hvor mange læser overhovedet forordet i en bog??? Spø’r lige mig selv, hvorfor det forord pludselig er så stort et issue, at min Dramaqueen stikker hovedet frem?

Albert tog lige et billede af en tænksom Mette…

Hmm…? Det jo fordi, det er så hamrende vigtigt for mig at tage læseren – dig i hånden lige fra det første ord, når vi sammen bevæger os ind i bevidsthedens og ubevidsthedens univers for at blive klogere på både os selv og vores omgivelser på en legende og filosoferende måde, der forhåbentlig både er konkret og nem at forholde sig til.

Nå – det kunne være, jeg skulle se at få hul på det forord. Måske kan det indeholde sådan noget som:

Først og fremmest har jeg skrevet bogen, fordi jeg mener og arbejder for, at viden skal være tilgængelig for flest mulige. Her er det så kommunikation, relationer, personligt lederskab og kreativitet samt en masse  metoder og redskaber, det handler om. Fordi vi ligeså godt kan dele og udveksle det, vi ved og kan til fælles gavn og glæde.

Alt er kommunikation og kommunikation er alt. Det foregår hele tiden – bevidst og ubevidst. Sagt og usagt. Ligeså snart vi står overfor et andet menneske er der kommunikation. Vi taler og signalerer i  en uendelighed. Sådan her fx:

’Jeg ved, at du tror, at du forstår, hvad du tror, jeg sagde, men jeg er ikke sikker på, at du har fattet, at det, du hørte, ikke er det, jeg mente.” (Anonym.)

Det går da virkelig ikke, vel?

Bogen har 4 afdelinger – byggestene, som tilsammen udgør fundamentet for Vellykket menneskeligt Samvær og succes:

 1. Afdelingen for Styrkende Kommunikation
 2. Afdelingen for Personligt Lederskab
 3. Afdelingen for Styrkende Relationer & Fællesskaber
 4. Afdelingen for Kreativitet & Innovation i hverdagen

Vi har så travlt med at finde ud af tingene, at vi fuldstændig glemmer at finde ind til det, der giver mening for os – sammen og hver for sig. Vi taler så meget om det, men der er lang vej til, at vi gør det, vi taler om. Det vil jeg gøre noget ved. For når vi kan tale sammen og lytte til hinanden, kan vi skabe al den glæde og succes, vi overhovedet kan ønske os. Her fra hvor jeg står, er det, der skal til, en indsigt i og forståelse for kommunikationens essentielle og eksistentielle betydning for trivsel, motivation og samarbejde. En fælles overenskomst om, at vi vil hinanden det bedste, og at vi hver især er værdifulde for det fællesskab, vi befinder os i.

Selv i vores højtudviklede samfund ligger vores urinstinkter stadig lige under overfladen. Der var engang, hvor mennesket ikke havde noget sprog, og kommunikationen foregik med tegn, mimik og symboler. En fremstrakt hånd og et smil betød opfordringen til venskab. Et spyd plantet i jorden var et tydeligt signal om at holde afstand og på eventuelt fjendskab. Dengang tolkede vi helt naturligt verden via vores sanser og formidlede det med lyde og symboler. Det gør vi stadig, selv om vi glemmer, at det er sådan. Derfor bliver jeg mere og mere optaget af intuitionen og alt det non-verbale efterhånden som bogen skrider frem.

Hvad kan du bruge bogen til?

Styrkende Kommunikation hjælper os til at tale om det, vi ellers ikke taler om. Så samarbejdet i gruppeprocesser, virksomheder og organisationer glider let og frit i Gensidighed. Du vil opdage, at jeg såvel beskriver teknik og sprogbrug som de situationer, hvor det er afgørende for udfaldet, hvordan vi tænker og taler sammen i den og om den. Indsigt i og forståelse for mekanismer, positioner og sprogbrug, der lukker eller åbner kommunikation og samarbejde. Alt sammen hentet fra mine erfaringer i praksisfeltet.

Jeg har et stort ønske om, at du ikke opdager ret meget nyt, når du læser denne bog. At du gang på gang siger:

 • ’Jamen det ved jeg da godt. Det er da pærebanalt. Hvor er det dejligt, at jeg ved så meget’. Så har jeg nemlig opfyldt mit mål: at sætte alt det, vi alle sammen ved, ind i en ny sammenhængen til noget, der er nemt, overskueligt og lige til at gå til med din personlige stil.

Hvorfor en bog mere om kommunikation?

Svaret på det indeholder flere forskellige perspektiver.

 • Det er min dybeste overbevisning, at vi kan tale om stort set alt. Udfordringen er så bare hvordan vi gør det. Jeg har altid selv manglet en ’How to do’ bog.
 • Min mission og passion er at styrke og guide mennesker til at afklare hver deres Styrker, potentialer, ønsker og drømme og finde de løsninger, der er bedst for den enkelte.
 • Jeg har gang på gang fået at vide, at der mangler en bog på dansk, skrevet af en dansker, som supplerer de mangfoldige amerikanske bøger og teorier. Her er den.
 • Samtalens fornemme kunst er ved at gå i glemmebogen og fortjener i den grad at blive holdt i live.

Det er også den bog, jeg altid selv har manglet. En bog,  der konkret og handlingsorienteret besvarer spørgsmålet: ’Jamen hvordan GØR man det?’, når det drejer sig om kommunikationsteori og teknik. Så måtte jeg jo selv skrive den, når nu andre ikke gjorde det. Min bog skal selvfølgelig også bruges til at understøtte mit firma – være boller på suppen. Dokumenteret konsistens, så du ved, hvad du får, når vi mødes face to face.

Jeg blander mig hermed i det urmenneskelige samspil: Kommunikation, med alt hvad det indebærer. Jeg er dybest set en kommunikationsnørd; en praksisforsker og filosof, der er vildt optaget af, hvad det er, der afgør om mødet – kommunikationen, lukker sig eller åbner sig og folder sig ud. Helt ned i den mindste micromy detalje. Og hvordan vi taler sammen om det, der sker. Det er og har været min passion i hele mit liv. De sidste 36 år med det professionelle fokus på, hvad kommunikationen i praksisfeltet betyder for fremdrift, udvikling og succes. For menneskerne og for resultaterne. Alt for ofte har jeg set oprigtige intentioner og fantastiske initiativer blive reduceret til en kedelig ’laveste fællesnævner’ eller bare dø, fordi kommunikationen er gået helt skævt.

Fagstof behøver ikke at være kedeligt og akademisk

Kommunikation har altid været her, lige fra første gang 2 mennesker stod over for hinanden. Og nej – det er IKKE skabelsesberetningen, jeg er på vej ind i. I gennem tiderne har utallige begavede og nysgerrige mennesker sat ord på det, de tænker og oplever om dette møde mellem mennesker. Så der er intet nyt under solen, blot mekanismer, der skal genopdages og huskes.  Vi skal blive bevidste om, at det er der. Sværere er det ikke.

Jeg mener selv, jeg har styr på min teori, og sætter samtidig en ære i at veksle tungt fagstof til noget, der kan læses, forstås og bruges uden de store dikkedarer. Stoffet er meget personligt – nogen vil måske synes, det er for meget. Dem om det. Jeg lærer mest af mennesker, der er autentiske – der inddrager sig selv og sine holdninger i det, de formidler. Så vi oplever mennesket og ikke kun en distanceret viden eller mening om noget. Derfor har jeg valgt at tale i ’jeg’, ’vi’ ‘du’ og ‘I’, i stedet for det tandløse ’man’. Det giver også mulighed for at spejle sig i andre – mig i dette tilfælde. Det er jo en af mine mærkesager, at vi skal ud over ensomhedsfølelser og utilstrækkelighed. Så jeg stiller mig hermed til rådighed med både mine succeser og knapt så heldige resultater og erfaringer. Brug det, der giver mening for dig og smid resten væk.

Brugsanvisning:

Bogen er en brugsbog og hensigten er, at den har en værdi, uanset om du læser den igennem fra ende til anden eller om du vælger et tilfældigt kapitel. Jeg ville elske, at den ligger i tasker, personalerum og sågar bliver brugt som lokumslæsning rundt omkring i hjemmene, på arbejdspladser og i undervisningsmiljøer.

Jeg håber, at det hele er gennemsyret af, at jeg for længst har givet afkald på at gøre mig klog på, hvad andre har brug for og hvad der er rigtigt og forkert.

Jeg har gjort mig umage for, at du finder det, der er relevant for temaet, der hvor det hører til. Så du ikke behøver at bladre frem og tilbage for at forstå, hvad jeg mener. Så hvert afsnit indeholder storytelling, tanker, viden, filosofi, refleksioner, erfaringer og ikke mindst værktøjer. I en skønsom blanding, som jeg nu synes, det giver størst mening. Der, hvor det er relevant, vil jeg henvise til inspirerende litteratur, men det er ikke alle kapitler, du finder det i. Til gengæld vil hvert kapitel indeholde en udfordring til dig og jer samt en række spørgsmål til eftertanke og samtale. Om du griber bolden er selvfølgelig helt op til dig.


Phew, så fik jeg ord på papir. Er i tvivl om, jeg for vild undervejs? Om det er for langt? Om det giver mening? Om det er for ligegyldigt og kun signalerer mit eget behov for at gå med livrem og seler? Tror sgu’, jeg har brug for feedback, så jeg trækker lod om en gratis bog blandt jer, der kommenterer her på bloggen :-)

© Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet.dk

Telefon: 22 32 54 43 | Mail: samtaleakademiet@gmail.com | Esterhøjvej 16 | 4550 Asnæs


Kommentarer slået fra

Når man har arbejdet med mennesker i godt 35 år og har forsket og filosoferet i Relationer og Selvværd – og synes, det er det mest interessante i hele verden, kan det ikke undgås, at der dukker nogle af Livets store spørgsmål op i ny og næ. Fx:

Hvad fylder mest – det, du har lige nu eller det, du ikke har?
Hvad nu, hvis det vigtigste værktøj ever er, at Erkende Situationen lige nu samt Valget om, hvad vi fokuserer på?
Kunne vi lege med tanken om, at det ville delete vores trang til at gøre op med ‘det onde’, fordi Erkendelsen af ‘lige nu’ gør op med Godt og Ondt, så begge dele neutraliseres?
Tænk, hvis det eneste, der virkelig ER, er VALGET?
Og hvad ville det betyde for dig og os, hvis det virkelig var sådan?


For et par år siden ‘havnede’ jeg i SocialPsykiatrien og TAK for det, for der møder jeg mennesker, der er på kanten af livet – med den livsbekræftelse, der også gemmer sig i det. Det giver alle mine livsanskuelser en vinkel og drejning, jeg ikke oplevede, da jeg arbejdede med børn og ledelse.

Så de eksistens-filosofiske spørgsmål, jeg stiller til LivsBagageHåntering kommer fra samtaler og samvær med mennesker, der helt konkret er ‘sat ud af Flokken’. For hvordan kommer man videre, når man har ‘brækket sindet’ og det hele smuldrer og man mister sig selv af syne?

© Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet.dk

Telefon: 22 32 54 43 | Mail: samtaleakademiet@gmail.com | Esterhøjvej 16 | 4550 Asnæs


Kommentarer slået fra

‘Nu bruger hun nogle mærkelige begreber igen’, tænker du måske?

‘LivsbagageHåndtering’ er SamtaleAkademiets Hverdagsord for Kognitiv Coaching; det jeg kalder for Viden, Indsigt og Værktøjer til personlig og Professionel Selvudvikling.

Hvad jeg gør? Jeg lytter, og lytter og fornemmer, lytter, tænker, lytter. Og så begynder jeg at spørge eller spejle dig. Komme med spørgsmål, der folder det, du siger ud, så du forhåbentlig ender med at blive endnu klogere på dig selv i forhold til dig selv og i forhold til dine omgivelser, så det giver mening for dig og dit.

Fine ord og begreber…Det handler såmænd bare om denne her ‘gamle traver’, du har set så mange gange:

‘Shout your Fantasticness’ hedder det. Og vigtigheden af at, vide hvem du er, vise verden det, og sige det højt, når det ikke bliver hørt første gang, kan  ikke siges for tit. Jeg minder dig gerne om det, men det har du nok opdaget?

Vi slæber allesammen rundt på noget i vores Livsbagage, der er tungt. Dem, der siger noget andet, lyver for sig selv. For vi andre opdager lynhurtigt parader og benægtelser, når en person bliver ramt på et ‘Blåt mærke på Sjælen’.

LivsBagageHåndtering’ gør også op med, at du skal  ’op på briksen’ i et langvarigt terapeutisk forløb, for at få det liv, du drømmer om. Jeg tror på – og ved fra min egen livsproces, at du ikke behøver at grave dybt i din fortid for at skabe din Lyse Fremtid. Der er faktisk muligt, at vælge at trække en streg i sandet og se fremad. Og så kommer fortællingerne fra fortiden – også de svære og tunge, helt af sig selv, så du kan kigge på dem og slutte fred med dem. I erkendelsen af, at du gjorde dit bedste på det tidspunkt, no matter what.

Jeg VED, du kan selv – har svarene, der giver dig mening, når du har en ligeværdig Sparringspartner, der der ser dig, hører dig og tager dig alvorligt – også når du har mistet dig selv af syne. 35 års erfaring understøtter min viden om de ting….

© Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet.dk

Telefon: 22 32 54 43 | Mail: samtaleakademiet@gmail.com | Esterhøjvej 16 | 4550 Asnæs


 

Kommentarer slået fra

Jeg tager dig lige med i den filosofiske afdeling for at det bliver tydeligt, hvad forskellen på en gruppe og et netværk er. Du er nok ikke i tvivl m, hvad jeg foretrækker, når du læser? Som jeg ser det, er netværk, hvor vi mødes i Gensidighed, det Moderne Menneskes måde at skabe meningsfulde fællesskaber for sig selv og andre. Vælg selv, hvad du trives bedst med.

Et netværk er i grundtanken et frivilligt interessefællesskab, hvor du som udgangspunkt er der for din egen skyld som præcis den, du er. Du bidrager med dine faglige og personlige kompetencer og beder om det, du har brug for. Netværk er nært forbundet med Gensidighed. I et netværk er der ikke en egentlig leder, men det er en rigtig god ide med en facilitator, der kan noget med procesledelse og relationer. Du indgår i et netværk primært af lyst, selvom der selvfølgelig er spilleregler for netværket. I netværket er det dem, der er tilstede og bidrager, der tæller. Hvis du ikke er der eller kører friløb er du i gang med at melde dig selv ud. I netværket er der primært fokus på relationer, værdier og processer. De ‘Bløde Værdier’ er i højsædet og samtalerne er arbejdsredskabet. Gavmildhed og Hjælpsomhed er en selvfølge.

En gruppe er et fællesskab af mennesker, der ikke nødvendigvis selv har valgt at være der eller har et oplagt interessefællesskab. Det er heller ikke sikkert, du har indflydelse på mål, aftaler og spilleregler i en gruppe. Jeg ser gruppen, som et lukket system, hvor der er mere fokus på gruppens liv og udvikling end på den enkelte. Jeg kan godt komme til at tænke, at der er et ubevidst krav om konformitet og pligt i en gruppe; ‘Hug en hæl og klip en tå’ for at gruppen synes, den fungerer – du skal ikke stikke næsen for langt frem i forhold til de andre. Derved bliver det nemt ‘Laveste Fællesnævner’, der hersker. I gruppen bliver fravær bemærket og ofte påtalt. Der er en tendens til, at flokken venter på, at alle er tilstede, for at gruppen kan arbejde eller udvikle sig.  I grupper er der primært fokus på formål, regler og udbyttet. Det er de mere hardcore værdier, der tæller og samarbejdet er præget af styring og struktur med en leder, som autoritet og ansvarlig.

Hvis du gider læse mere…

Forestil dig en smuk rosenbusk, der vokser, skyder ud i alle retninger og folder sig ud i al sin enestående skønhed; det kunne være et billede på et stærkt sundt netværk. Vi skal jo ikke være enige eller konforme.


Jeg bliver stadig mere nysgerrig på og optaget af netværk; både netværksfilosofi og Kunsten at Netværke i hverdagen. Ordet Netværk flyver rundt i luften, stort set alle steder, og der opstår flere og flere. I erhvervslivet bruges netværk strategisk til etablering, udvikling og rentabilitet for virksomhederne og organisationerne. I det offentlige lister netværkstanken sig også mere og mere ind både i forhold til de borgerrelaterede opgaver og i den kollegiale arena i form af selvstyrende teams. Jeg må indrømme, at jeg har deltaget i netværksmøder, hvor jeg har tænkt, at det var et helt almindeligt traditionelt møde, med en helt almindelig traditionel dagsorden, der bare blev kaldt netværksmøde. Et netværk består altså ikke, bare fordi man bruger betegnelsen; det er en helt anden tilgang til tingene, der ikke bare kommer af sig selv. Viljen til at ville det Bedste både for dig selv og andre..

© Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet.dk

Telefon: 22 32 54 43 | Mail: samtaleakademiet@gmail.com | Esterhøjvej 16 | 4550 Asnæs

 

Kommentarer slået fra

Jeg er jo meget optaget af Kommunikation & Etik i professionelle Relationer, som du ved. Jeg kom lige til at tænke på, at jeg vist mest taler om samspillet mellem den professionelle og mennesket i målgruppen; børn, voksne, psykisk sårbare, ældre…Det er jo kerneydelsen, og den kommer selvfølgelig altid i første række.

Der er jo også den Kollegiale Arena; de professionelles indbyrdes samarbejde, kommunikation og adfærd. Man kan også sige, hvordan agerer den enkelte i praksisfeltet i forhold til mål, rammer, aftaler, opgaver, ansvar, med mere?


Hmm.. hvordan skal jeg nu forklare, hvad jeg mener, så det ikke bliver en gang filosofisk forvirring?

Altså; lad os lege med tanken om, at vi er en personalegruppe, der lige har clearet dagens opgaver og aftaler af; alle er med på, hvem der gør hvad og hvorfor. Sagt på den firkantede måde, kunne det se sådan ud – ‘Boldbanen’ og Spillereglerne:

Okay tjek! Alle drøner alle afsted for at passe Dagens Dont og 10 minutter efter ser ‘Verden’ pludselig sådan ud:

Kan du følge mig? I menneskebranchen er der en masse uforudsigeligheder, der lynhurtigt rokker ved det, du egentlig troede du skulle.  Og det er lige præcis her, det er vigtigt at Kommunikation og Etik er i orden i den Kollegiale Arena, for ellers kan du komme til at lave SÅ meget rod i den for dine kolleger. Det gør noget rigtig ubehageligt ved os mennesker, når der er nogen der træder i vores jordbærbed, så vi står med håret i postkassen. For vi skal jo stadig holde den professionelle balance overfor de mennesker, vi har med at gøre….

Et par Tips & Tricks:

 • Jeg plejer at indprente folk, at de skal tage deres ‘Mentale Rulleskøjter’ på og informere om ALLE de ændringer, de oplever i løbet af dagen. Og ikke mindst rådføre sig med en anden, når der er den mindste tvivl om, hvad der er det bedste at gøre i situationen.
 • Hold op med at tro, at du virker inkompetent fordi, du har brug for sparring. Du er netop faglig, saglig op stærkt professionel, når du stopper op og tænker dig om.
 • Når nogen henvender sig til dig med noget, som faktisk ikke er dit ansvarsområde, så lad være med at gå ind i det. Henvis i stedet til rette vedkommende. Ellers risikerer du nemlig, at du laver kludder i det for din kollega, og det ved jeg, du ikke ønsker.
 • Hvis du alligevel træder ind over andres ansvarsområder, så skynd dig at informere vedkommende om det, for så kan det nemlig ordnes nemt og elegant uden videre konsekvenser.

Jeg veeed godt, at det er et stort emne, jeg har fat i – egentlig er det Lederskab og organisationsudvikling. I mit univers er det en gensidig samtalebaseret ongoing proces mellem alle involverede.

© Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet.dk

Telefon: 22 32 54 43 | Mail: samtaleakademiet@gmail.com | Esterhøjvej 16 | 4550 Asnæs


Kommentarer slået fra

‘Arbejdspladsens 2 arenaer’ er et samtale og procesværktøj til samtalebaseret organisationsudvikling i gensidighed mellem alle involverede. ‘Arbejdspladsen’ kan skiftes ud med ‘Foreningen’, Studiegruppen og andre fællesskaber, der har en opgave, der skal løses i skønneste orden og glæde.

Vi kan også kalde det, de Bløde Værdier, der kaster grus i maskineriet eller får hjulene til at snurre – alt efter, hvordan vi forholder os til dem…

Modellen dukkede op af sig selv, da jeg overtog lederskabet af en stor institution med flere afdelinger, der nærmest lå i skyttegrav mellem hinanden. Alle ønskede at tale om børn og pædagogik, men samtalerne havnede altid i diskussioner om aftaler, normer, regler, og så videre og så videre. Og så en dag stod jeg pludselig og tegnede dette her:

Håber du kan forstå bruge min hurtige tegning? :-)

Kort sagt så handler det om, at når der er Koks i Kulissen = Den kollegiale Arena, så kan intentionerne om at løse kerneydelsen være nok så gode – det rykker bare ikke en meter. Præcis som vi oplevede det i min institution. Ærligt talt – vi går jo ikke på arbejde eller mødes i andre fællesskaber for at have endeløse samtaler om, hvem der har mest ret eller bebbrejde hinanden for alt det, der ikke bliver gjort. Det tror jeg i hvertfald ikke på!!!!!

‘Kulissen’ er alle de normer, regler, værdier, aftaler, lovmæssigheder, kommunikation, etik, mål, rammer – you name it, der er på en hver arbejdsplads. Og langt hen ad vejen også i andre interessefællesskaber.

Hvis alt det er uklart, går der ged i den, forstået på den måde, at hver i sær løser tingene på sin egen bedste måde; det individuelt personlige.

Når der er fælles fodslaw og gensidighed i den Kollegiale Arena, er det muligt at handle fagligt professionelt i forhold til ‘Sagen’, fordi man er repræsentant for virksomheden/institutionen, og ikke en enkeltperson, der handler ud fra forgodtbefindende. (I øvrigt en vildt sårbar position…)

Tænk lige på, hvor meget tid, der spildes, og hvor meget konfliktstof, der lurer under overfladen, når der ikke er klare spilleregler for, hvad og hvordan tingene skal gøres og hvorfor.

Det her er selvfølgelig den korte version.

© Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet.dk

Telefon: 22 32 54 43 | Mail: samtaleakademiet@gmail.com | Esterhøjvej 16 | 4550 Asnæs


Kommentarer slået fra

Projekt Borger støtter Borger er et splinternyt frivilligt socialt projekt, opfundet at 2 borgere i socialpsykiatrien;

formålet er, at borgere i socialpsykiatrien hjælper ufrivillgt ensomme og isolerede borgere i socialpsykiatrien, på frivillig basis. Pærebanalt og vist nok det eneste af slagsen inden for socialpsykiatrien i DK.


Jeg var så heldig – kvik? – at jeg fangede ideen, da de fortalte om den og 1-2-7 var vi en projektgruppe, der siden november har arbejdet målrettet med at beskrive og udvikle projektet.

Nu er vi der, at vi er en selvstændig projektgruppe, der samarbejder med Social Psykiatri Odsherred i praksisfeltet.  Vi leger med tanken om vi skal lave en forening – men ved ikke rigtig…

I projektgruppen repræsenterer jeg den professionelle del, og de 2 ophavsmænd den frivillige del.

Projektet hviler i sig selv og er ikke knyttet til SamtaleAkademiet på nogen måde – andet end at jeg er så priviligeret at mine kompetencer udi projektudvikling og procesledelse viste sig at kunne bruges til at understøtte realiseringen af de 2 virkelige eksperters ide og vision.

Resten kan du følge med i på projekt Borger støtter Borgersborgers Blog

Hov forresten – lidt har man vel lov at prale over den opmærksomhed vi har fået i lokalpressen: hele 2 artikler i Nordvestnyt i lørdags:

 

© Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet.dk

Telefon: 22 32 54 43 | Mail: samtaleakademiet@gmail.com | Esterhøjvej 16 | 4550 Asnæs

 

Kommentarer slået fra

I går lyttede jeg til Mads & Monopolet, as usual lørdag formiddag
Dagens udsendelse fik mig til at tænke over alt det der med at forholde sig til og udtale sig om andres dilemmaer. Vi vil så gerne hjælpe, og kommer desværre ofte til at overroule vedkommende – eller simpelthen overtage ejerskabet af problemet. Det laver mudder i både relationen og løsningen – og det går jo virkelig ikke, vel?

Du får lige nogle Tips & Tricks til hvordan, du kan være der for den anden.

Giv slip på ‘DommerRollen’, der ofte taler nedsættende om andre menneskers udfordringer – som i ‘Tag dig dog sammen…’

Tanker, følelser og oplevelser kan ikke anfægtes.
De kan der i mod sagtens foldes ud, forklares og forståes til Gensidig gavn og glæde ♥
Værktøjet er de nysgerrige undrende spørgsmål stillet med oprigtig interesse og opmærksomhed fra din Egen Banehalvdel.

1. En grundlæggende respekt for det/ de mennesker, der ejer problemet.

2. Undgå at falde i ‘FortolkningsFælden og digte videre på historien – det afsporer og begrænser.’

3. Stil dig til rådighed for dilemmaet, så ejeren får det bedste fundament at vælge og beslutte den bedste løsning.

4. De gode spørgsmål er bedre end et svar: Vær undersøgende og nysgerrig, så dilemmaet folder sig ud for ejeren.

5. Anerkend og respekter ejerens valg og beslutning – det er ikke dit liv og din historie, det handler om…

© Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet.dk

Telefon: 22 32 54 43 | Mail: samtaleakademiet@gmail.com | Esterhøjvej 16 | 4550 Asnæs


Kommentarer slået fra

For et lille års tiden siden, fandt jeg ud af, at jeg er en af de ca. 25 %, der er HøjSensitive Personer. Det er noget biologisk betinget i centralnervesystemet, der gør personen ekstra følsom over for stimuli.  Jeg vil ikke kaste mig ud i forklaringer, så læs selv mere på HSP-Forneningens website.

Well, back to me; jeg har altid haft en ‘radar’ kørende helt ud i Unerverset, så jeg fornemmer mine omgivelser, selv på lang aftstand. Jeg oplver, jeg er som en slags ‘svamp’, der suger andre menneskers energier og humør til mig, så det påvirker mig og jeg mister balancen. Jeg kan gå fuldstændig i sort over andre menneskers lyde – fx, når de spiser, så jeg må kæmpe for bare at være til stede.

Nogle af disse ting er nogle stærke kompetencer, jeg har stor gavn af i mit arbejde med mennesker. Andre er rent ud pain in the ass, der for mig til at føle mig forkert og mærkelig….

Da jeg fandt ud af, at jeg er højsensitiv, var det som om, det sagde ‘klal- klak- klak’ inden i mig, og der var en masse ting, der faldt på plads – helt tilbage til min tidlige barndom :-)

HSP er IKKE en diagnose – blot en forklaring på nogle – til tider, pudsige reaktioner. En evig udfordring i at holde balancen, som meget meget nemt tipper som højsensitiv.

Jeg har udviklet nogle simple værktøjer, der hjælper mig til at holde denne balnce, så jeg bliver hjemme i mig selv i situationen.

 

Der var engang, da jeg var en Tikkende Bombe, en Kontrolfreak med en grundtone af ængstelse, der til tider var angstpræget.

Der var engang, hvor jeg spurtede rundt i en håbløs stræben efter at være tro mod det, jeg troede alle andre ville have, jeg skulle være tro mod.

No wonder, jeg blev blev alvorligt syg af stress…

Jeg er fuldstændig fit for fight igen – ellers kunne jeg fx ikke være selvstændig med SamtaleAkademiet.  Bare jeg hele tiden husker at lytte til de signaler min krop og psyke giver mig, når jeg presser citronen for hårdt i en periode.  En ikke helt nem opgave – som sagt har jeg udviklet nogle Her & Nu-værktøjer. Mere om det en anden gang…

Ps. Højsensitive mennesker kan rammes af kronisk stress. Har også tænkt en del over, de børn, som skolerne har svært ved at rumme i den almindelige undervisning. Og så er der lige de statistikker, der siger, at hver fjerde til femte dansker rammes af en psykisk lidelse på et tidspunkt. Interessant set igennem de SocialPsykiatriske briller, jeg har på these days….

© Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet.dk

Telefon: 22 32 54 43 | Mail: samtaleakademiet@gmail.com | Esterhøjvej 16 | 4550 Asnæs
Kommentarer slået fra

Jeg har åbenbart sagt noget begavet om at bryde barriererne mellem den offentlige og private sektor i forskellige lokale erhvervssammenhænge…

Jeg er ihvertfald inviteret til at være ‘Ugens Gæst’ i min yndlingslokalradio, Radio Odsherred for at folde temaet ud. Lidt smigret har man vel lov at blive – og det er jeg. Og taknemmelig, for det betyder, at mine bud på, hvad der skal til for at hjulene til at snurre i Gensidighed, bliver hørt og ansporer til nysgerrighed. .

Maleriet hedder ‘Frit eller Firkantet’og symboliserer det evige valg mellem konformitet og frihed. Det er ikke nødvendigvis ‘Enten eller..’. Snarere bevidstheden, opmærksomhed og valget i den enkelte situation.

Jeg blev bedt om at vælge nogle temaer samt nogle musiknumre, der skal spilles indimellem samtalen. Jeg har selvfølgelig valgt nogle af Alberts sange, fordi de passer ind i konteksten.  Og så et par stykker – bare fordi, de bevæger mig dybt, hvergang jeg hører dem.

Temaerne gik jeg lige i tænkeboks med – interviewet varer en time, så det skal være skarpt og inspirerende for at sætte gang i samtalerne ude i terrænnet. For det er jo det, der er mit ærinde. Har for længst givet afkald på at gøre mig klog for, hvad andre har brug for….

Endte med at vælge disse vinkler som udgangspunkt:

 • Kort indledning om, at mine holdninger, udtalelser er baseret på min egen viden, erfaringer og er ment som indspark og inspiration til samtaler ude i terrænet.
 • Entre/Intraprenørskab-kompetencer; en nødvendighed i både den offentlige og private sektor
 • Kunsten at netværke; hvordan og hvad det kan bruges til.
 • Samarbejde og opgaveløsning på tværs af sektorerne med ’Sagen’ for øje. Hvordan kommer vi fra barrierer til brobygning ?
 • FrivillighedsKulturen; græsrødder, social ansvarlighed, frivilligt socialt arbejde. Med udgangspunkt i, at det er en mægtig kraft og medspiller.

Vil ikke sige så meget mere nu, for indholdet skal være frisk fra fad i studiet på onsdag..

 


Er ‘MInisterSekretær’ på et fantastisk frivilligt projekt, genereret af 2 borgere i social psykiatri Odsherred.

Projektgruppen har nogle skrappe deadlines, så vi i projektgruppen har lige uddelegeret en masse skrivearbejde til mig – MinisterSekretæren. Det er fint, for vi har en fælles strategi og aftale om, hvad jeg skal gøre, inden de 2 vigtige møder, vi har i næste uge. (Tak til div sociale medier, der gør at dokumenter og ideer lynhurtigt kan kastes frem og tilbage)

Projektet har været på tegnebrættet i ca. 3 måneder – på den fede Go slow – vi hviler i processen-måde. Det, jeg arbejder med nu, er guides til praksisfeltet.

Og så er det lige det går op for mig, at når det bliver brugt, er vi i gang og det hele skal stå sin prøve IRL; Fra Tanke til Handling – fra Drøm til Virkelighed. Been there, done that many times.  Alligevel er denne gang helt speciel, fordi jeg egentlig ‘bare’ er Generator for at realisere en ide, der (for en gangs skyld) ikke er min, men hvor jeg kan bidrage med alle mine talenter i en 3-enighed, jeg vist aldrig har oplevet før…Tror, det handler om ‘Right time – right place – right persons’.


Siger ikke så meget mere lige nu. Andet end, at der er en skøn, kreativ kvinde fra den sociale netværksgruppe, jeg faciliterer, der arbejder på et logo til projektet.Jeg siger dig – det hele er smukt og fantatsisk – og så matcher projektet i øvrigt socialministerens nylige udmeldinger i forhold til psykiatrien i DK

Kommentarer slået fra
Fordyb dig i det mest interessante menneske i verden – DIG.

Workshoppen henvender sig til alle, der er interesserede i selvudvikling. Den er også velegnet til foreninger, Kulturhuse, netværksmøder, venindeaftener, med mere.

’Vær din Egen BFF’ sætter spot på, hvad det er for mønstre og mekanismer, der spænder ben for, at du er lige så god ved dig selv, som du er ved andre. Og hvad du kan gøre for at værdsætte dig selv lige så meget, som du værdsætter andre.

Du får Viden og Indsigt samt nogle enkle Værktøjer til din personlige udvikling, der gør det nemmere og sjovere at være dig i hverdagen – både i forhold til dig selv og i forhold til dine omgivelser. Og en masse gode spørgsmål – for du har selv alle svarene.

Foredrag 2 timer: 3000 kr ex moms

Workshop 3 timer: 300 kr pr deltager

Kursus 1 dag: 895 kr ex moms

Hvis du har andre ønsker, finder vi også ud af det.


Du er garanteret en fantastisk ven for dine nærmeste og elsker at hjælpe andre – men hvordan står det til med at være din egen Best Friend Forever? Det er vigtigt for din trivsel og glæde, at der er balance mellem dine og andres behov – mellem dine indre og ydre værdier.

Du får lige nogle stikord:

 • Gør du det svært for dig selv for at gøre det nemt for andre?
 • Synes du det er egoistisk at værne om dig selv og sige nej til andre?
 • Vil du hellere såre dig selv end såre andre? Og hvad handler det egentlig om?
 • Hvordan holder du fast i dig selv uden at træde på nogen?
 • Hvordan siger du det, du mener, fra din egen Banehalvdel?
 • Hvem tager egentlig vare på dig og dit mens du suser rundt og tager vare på andre?

I SamtaleAkademiet inddrages deltagernes viden, erfaringer og holdninger, så workshoppen veksler mellem inspirerende indlæg og indbyrdes samtale, så vi kan komme langt omkring på de 3 timer. Der vil også være både individuelle og fælles øvelser.


©  Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet.dk

Telefon: 22 32 54 43 | Mail: samtaleakademiet@gmail.com | Esterhøjvej 16 | 4550 Asnæs

 

Kommentarer slået fra

Eller: ’De 3 etiske dimensioner’ i det pædagogiske praksisfelt

 • Den Professionelle dimension
 • Den Personlige dimension
 • Den Private dimension

STORT tema – som vi sammen koger ned til noget enkelt, der er til at have med at gøre i hverdagen.

Workshoppen henvender sig primært til pædagogiske medarbejdere over en bred kam.

Det handler om ’De 3 etiske dimensioner’ i hverdagens praksisfelt, for dig som har med mennesker at gøre. Det er samme ’surdej’, uanset om du arbejder med børn eller voksne – syge eller raske eller om du er, pædagog, socialarbejder, lærer, frivillig i en forening, og så videre og så videre.

Udbydes primært som foredrag samt workshops på henholdsvis 3 timer og 1 hel dag.

Minimumspris: 3000 kr ex moms

Hvis du har brug for noget andet eller mere, så finder vi også ud af det.

Når du har med mennesker at gøre på jobbet, hviler der en særlig forpligtelse på dig til at servicere, forstå og støtte på den måde, der er brug for det – og ikke nødvendigvis på den måde, du synes er den bedste for vedkommende. Det betyder, at du skal kunne sætte dine egne tanker, følelser og behov til side – også selv om du oplever, at der er én, der ’tramper i dit jordbærbed’.

Det hjælper med Viden, Indsigt og nogle simple værktøjer, der støtter dig i at bevare din dømmekraft og sunde fornuft i dine professionelle relationer – for du skal jo også være der.

Mette Alleslev, stifter af SamtaleAkademiet, er Sparringspartner, Inspirator og facilitator samt Kommunikations & Relationsspecialist,   Hun har arbejdet med Kommunikation, Relationer, Ledelse og Pædagogik i mere end 30 år og er lige nu bl.a Netværksfacilitator og projektudvikler i social psykiatrien.

SamtaleAkademiet arbejder med Personlig og Professionel Selvudvikling i form af kurser, foredrag, workshops samt Individuel Sparring og Rådgivning.

 

 

©  Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet.dk

Telefon: 22 32 54 43 | Mail: samtaleakademiet@gmail.com | Esterhøjvej 16 | 4550 Asnæs

 

Kommentarer slået fra
Jeg er en flittig bruger af ordet – og væremåden – Etik.

Sidst i indlægget om Kommunikation & Etik i Professionelle Relationer.

Tænkte, at jeg lige ville levere en udenforstående definition – det er så fra min yngling; Politikens store Fremmedordbog – here it comes:
‘Opfattelsen af, hvad der er rigtigt og forkert i mennneskets handle – og tænkemåde. Også den del af Filosofien, der analyserer betydningen af moraludtryk som ‘Godt’, ‘Ret’ og ‘Pligt’ og behandler principperne for moralsk vurdering’.

Det er så her ‘Øh’et’ kommer ind, for det er sgu’ da temmelig svært at koble den beskrivelse til hverdagen, ikk’?
Og så alligevel – når det handler om det allervigtigste i livet; kommunikation og relationer, så bliver vi altså nødt til at forholde os til en ‘HverdagsEtik’ i det mellemmenneskelige samspil. Og den er løftet ud af de filosofiske sfærer og bragt helt ned til det konkrete Her & Nu. Vekslet til Gensidighed, hvor vi alle har vores plads i Ligeværdighed.
Egentlig så handler det vel om Identitet – Intuition – Selvværd?


 

©  2006 -2014Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet.dk

Telefon: 22 32 54 43 | Mail: samtaleakademiet@gmail.com | Esterhøjvej 16 | 4550 Asnæs

 

Kommentarer slået fra
 • Er din primære arbejdsopgave at hjælpe/støtte/servicere mennesker?
 • Oplever du, at du tilsidesætter eller går på akkord med dine egne tanker følelser og behov?
 • Bliver du nogen gange, at du bliver drænet af at skulle forstå og respektere andres behov og følelser?

Hvis svaret er Ja! på bare ét af spørgsmålene, så læs bare videre.

Når du har med mennesker at gøre på jobbet, hviler der en særlig forpligtelse på dig til at servicere, forstå og hjælpe. Det betyder, at du skal kunne sætte dine egene tanker, følelser og behov til side – også selv om du oplever, at der er én, der ’tramper i dit jordbærbed’.

Det hjælper med Viden, Indsigt og nogle simple værktøjer, der støtter dig i at bevare din dømmekraft og sunde fornuft i dine professionelle relationer – for du skal jo også være der.

STORT tema – som godt kan koges ned til noget enkelt, der er til at have med at gøre i hverdagen. Derfor laver jeg bl.a. også workshops om Kommunikation & Etik i Professionelle Relationer.

Det handler om ’De 3 etiske dimensioner’ i hverdagens praksisfelt, for dig som har med mennesker at gøre. Det er samme ’surdej’, uanset om du er selvstændig, bankassistent, pædagog, socialarbejder, lærer, kassedame også videre også videre.

Nu tænker du måske: ‘Hvad i alverden har et Margueritruteskilt at gøre her?’

Det symboliserer den proces, hvor vi kender målet, men ikke rigtig ved, hvordan, vi skal nå det – og samtidig nyder vejen, med alt det uforudsigelige, der dukker op undervejs. Ligesom det er med mennesker.  Som professionel kan du sagtens stå på ‘sidelinjen’ og se, hvad der det rigtige for ‘den anden’ – som er så viklet ind i sit eget, at det er nærmest umuligt for dig at nå igennem med din sunde fornuft og dømmekraft. Frustrerende, eh? Det er jo også sådan, at du ikke kan leve et andet menneskes liv, så der kan være lang vej, der kræver en masse tålmodighed og helikopterperspektiv fra din side, inde I lander på en god løsning. Ikke nødvendigvis for dig, men for den, du er der for….

Okay -billedet her, kalder jeg ‘Frit eller firkantet – et interaktivt maleri’.  Det passer ind her (synes jeg) fordi, de mennesker du arbejder med/for faktisk er dybt afhængige af dig og din måde at gå til opgaven på – om du er bankrådgiver, jobkonsulent, selvstændig – whatever, så påvirker dit livssyn og attitude andre menneskers tilværelse.

Du bliver simpelthen nødt til at have styr på De 3 Etiske Dimensioner i kommunikation og relationer, så det er styrkende for alle parter. Så du kan passe på dig selv og dem, du møder i hverdagen.

Det hele handler jo om det her – når nu, vi er ved billeder…

 


©  Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet.dk

Telefon: 22 32 54 43 | Mail: samtaleakademiet@gmail.com | Esterhøjvej 16 | 4550 Asnæs

 

 

Kommentarer slået fra

Jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg kan ikke ‘se skoven for bare træer’, når jeg går og rumler med noget, og trænger til at få ryddet ud i mit ‘Indre Pulterkammer’ af gamle mønstre og uhensigtsmæssige reaktioner. Jeg ved, der er noget, der føles forkert og oplever modstand og frustrationer og kæmper for at finde ud af, hvad det handler om. Efterhånden har jeg samlet både erfaringer og redskaber til at stoppe op, være stille og søge indad, for at finde løsningen.

Jeg bruger denne Guideline, til at finde ud af, hvad der er det rigtige for mig i situationen:


Det er en metode, der giver ro og som spørger både tanker og følelser om, hvad der er det rigtige for mig. ‘

Kunsten at sige JA! til dig selv’ handler om Rejsen ind til Dig. Det er en evig proces – ligesom at skrælle lagene af et løg. Du må gå vejen selv – der er ingen, der kan gøre det for dig.

Det kræver vilje, styrke, mod og fokus, når du beslutter dig for at være tro mod dig selv og følge dit Hjerte. Det kan være hårdt og anstrengende – men mest af alt bringer det glæde og Selvværd.

Kender du til nogle af disse tanker og følelser:

 • Jeg er så træt af at søge efter noget, jeg ikke rigtig ved, hvad er?
 • Lever jeg ’Udefra og Ind’ eller ’Indefra og Ud’?
 • Gør jeg det svært for mig selv for at gøre det nemt for andre?
 • Vil jeg egentlig hellere såre mig selv end såre andre? Og hvad handler det om?
 • Hvordan holder jeg fast i mig selv uden at træde på nogen?
 • Hvordan siger jeg det, jeg mener, fra min egen Banehalvdel?

Jeg har arbejdet med at styrke menneskers Selvværd og Relationer i mere end 30 år – har forsket i og filosoferet over de mekanismer og ‘Drillepinde’, der enten undergraver eller styrker Selvværdet og Relationerne til andre. Og det er jo det, det hele handler om.

Jeg bliver mere og mere optaget af at finde de Gode Spørgsmål end finde et svar, du ikke kan bruge – og her er et til dig fra mig:

Bruger du din Intuition – din allerbedste samarbejdspartner, eller lytter du mere til andre?

©  Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet.dk

Telefon: 22 32 54 43 | Mail: samtaleakademiet@gmail.com | Esterhøjvej 16 | 4550 Asnæs


Kommentarer slået fra

Jeg hører ofte denne bemærkning  ude i terrænnet:

‘Vi taler jo sammen hver dag, så hvorfor skal vi dog bruge tid på hverdagskommunikationen?’

Udfordringen er at gøre det glasklart, hvorfor det er så vigtigt at tænke den side af virksomhedens liv og udvikling ind i mål og værdier.

Jeg vil æde min gamle hat på, at vi allesammen kender følelsen af at danse ud af sengen – danse afsted på jobbet og danse alle opgaverne igennem hele dagen. bare fordi, vi har fået et klap på skulderen af bossen eller en kollega. Eller fordi, vi lige kom med løsningen på en udfordring. Kort sagt, fordi vi er blevet set, hørt og respekteret. (´Det er jo efterhånden en gammel nyhed, at det ikke kun er lønnen, vi går på arbejde for.)

Hatten bliver spist igen, når jeg påstår, at vi også alle kender følelsen af at vågne op med knuder i maven, lyst til at melde os syge og skræk for hvad dagen bringer. Fordi vi lige fik et uvenligt hak i tuden i farten. Fordi vores gode ide ikke blev hørt, eller fordi det gik skævt med en kunde i går og chefen så sur ud, da du gik hjem.

Det er lidt for tilfældigt og ofte ubevidst, om vi styrker hinanden i det daglige eller om vi piller hinanden ned. Det er synd og skam for alt og alle. Virksomhedens rentabilitet kan trues af alt for mange negative undertekster både internt og i udadtil i forhold til kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere. Som medarbejder giver man den altså ikke hele armen på jobbet, hvis man nærmest føler sig usynlig eller ikke – hørt. Og som kunde gider man da ikke handle med nogen, der bliver sure i betrækket, hvis man stiller et spørgsmål om noget, de ikke lige kan svare på. Eller ringer for at sige, at den lovede vare ikke er nået frem til tiden.

Det er vigtigt for mig at møde folk, der hvor de er, tage dem i hånden og følge dem derhen, hvor vi kan begynde at tale om, hvad de taler om i hverdagens travlhed, og ikke mindst hvordan, de taler om det. Det allervigtigste er, at det bliver en ægte workshop, hvor deltagerne får lov at udveksle erfaringer og prøve redskaberne af sammen.  Så jeg gør det, jeg er allerbedst til: sætter ‘gammel viden’ ind i en ny sammenhæng, der handler om kommunikationen mellem alle, der har sin gang i virksomheden. Det handler  jo både om salg, kundekontakter, trivsel, samarbejde og ikke mindst – Lederskab.

Et godt ry skal plejes. En kunde er en relation, og relationer skal bygge på tillid, åbenhed og troværdighed. Hvordan taler vi om det?

Medarbejdere er mennesker, der - som alle mennesker, har brug for at vide, at de er til gavn og glæde for fællesskabet = virksomheden. Og de tillader sig såmænd også at have et liv uden for arbejdspladsen, der skal passes. Hvordan taler vi om det?

Og lederne. De er ikke bare ‘led-ledere-ledest’. Næ, de har den særlige udfordring at få en flok forksellige mennesker med forskellige fagligheder og personligheder til at spille sammen, så hjulene ruller optimalt. Det – skal jeg hilse at sige, kræver virkelig færdigheder ud i samtale og kommunikation at skabe gensidighed og fælles forståelse for, hvad det hele går ud på. Ved siden af alle de andre ting, der skal passes.

Måske skulle jeg starte med at udrydde den opfattelse, at kommunikation er en disciplin, der er forbeholdt eksperter? Noget ledere eller udvalgte medarbejdere går på dyre kurser for at lære. Hvorefter det fortoner sig i hverdagens turbulens og aldrig bliver til mere. Jeg mener nemlig, at vi godt ved, hvad det handler om. Vi skal bare hive denne viden ned  fra de forskellige hylder og støve den af. Og så  ellers blive enige om at gøre en fælles indsats for at styrke hverdagskommunikationen, for at blive (endnu) bedre og stærkere. Som når landholdet går i ‘træningslejr’ for at vinde VM i fodbold.

 

 


© 2006-2014 Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet.dk

Telefon: 22 32 54 43 | Mail: samtaleakademiet@gmail.com | Esterhøjvej 16 | 4550 Asnæs

 

Kommentarer slået fra
‘Livet skal ikke kæmpes – det skal OPleves og leves, fra hjertet’

2012 er et år, hvor der er fokus på kærlighed, glæde og nydning i langt højere grad end hidtil. Fordi, det  er det, vi har brug for og er parate til. Det er også et år, hvor der er fuld knald på energierne, så der er SÅ meget brug for Viden og Værktøjer til at holde balancen i alt det, der sker.

Vi  bryder vaner og gør op med gamle uhensigtsmæssige mønstre, der spærrer for den medgang, vi knokler så hårdt for. Jo jo – det er skam arbejdslivet, jeg taler om.

Work/lifebalance har jo været på dagsordenen i flere år – ihvertfald på taleplan. Nu er det på tide at gøre tale til handling, så vi virkelig bliver hele mennesker i alt, hvad vi gør. For at det kan lade sig gøre, må vi sætte kærligheden, glæden og nydningen på dagsordenen i vores arbejdsliv. Med kærlighed, mener jeg selvfølgelig viljen til at ville det bedste for sig selv og andre, medmenneskelighed, opmærksomhed, omtanke, tolerence og så videre, og så videre.

Det er en både personlig og  professionel proces, der kræver et stædigt fokus på dine tanker, følelser og handlinger. JA – følelserne skal også med, selvom der er nogle oldschool myter om, at forretning og følelser skal holdes skarpt adskilt. (Det er bare sådan, at følelserne oftest taler højest og får det sidste ord, så lad os da endelig begynde at tælle dem med. Det er jo her intuitionen og hjertet – vores ‘Indre Styrepind’ findes.) Og NEJ – der er ingen nemme løsninger på det her.

Derfor har jeg sat det på SamtaleAkademiets agenda som første prioritet; at styrke dig og dir Professionelle Selvværd ved at dele mine tanker, min viden, erfaring og følelser med dig, i det ydmyge håb, at du kan spejle dig i det og skabe dig din egen mening ud fra det. Tro mig – det er hele umagen værd at beslutte dig for at gå vejen ‘Ind til dig’. Du vil blive forbavset over, hvor hurtigt de første resultater viser sig. Hvordan? Når du bliver mere tro mod dig selv og følger dit hjerte, bliver du straks opfattet som et autentisk og troværdigt menneske, og det smitter af på dine omgivelser på den positive konto.


Her et et tip til, hvordan du kan lægge blødt ud:

Vær din egen Best Friend Forever:
 • Når du mærker, du skal til at bebrejde dig selv noget, er der en ganske enkel teknik, der kan hjælpe dig igennem det:
 • Lad som om, du er din bedste ven.
 • Hvordan ville du tale til din ven? Mange af de ting, du siger til dig selv, ville du aldrig sige til din bedste ven.
 • Du ville aldrig behandle nogen på den måde, du behandler dig selv. Sådan ville du ikke tale til et mennesker, du elsker, vel?
 • Giv dig selv den medfølelse, det venskab og den støtte, du ville give til enhver anden, du holder af.

Tippet har jeg tyvstjålet fra bogen ‘Indre klarhed’ af Shakti Gawain.

Helt konkret kan du begynde at overveje om du ville bede din bedste ven om:
 • At knokle 24/7 uden pauser?
 • Bede børnene tie stille, fordi ‘mor arbejder’?
 • Glemme at spise, fordi der liige er noget, der skal være færdigt?

Nyd det hele, vær god ved dig selv og husk; du er FANTASTISK.

 

© Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet.dk

Telefon: 22 32 54 43 | Mail: samtaleakademiet@gmail.com | Esterhøjvej 16 | 4550 Asnæs