Kommentarer slået fra

I de godt 33 år, jeg har været på arbejdsmarkedet, har omdrejningspunktet for mit virke været at skabe dynamiske fællesskaber, med max plads til den enkelte. Det handler om klare, tydelige spilleregler og om fælles platforme, så alle kender rammerne – målene-visioner og derfor kan bidrage med deres evner og talenter på fuld skrue.

Fundamentet for, at det kan lade sig gøre er en bæredygtighed i kommunikationen – Samtalerne, og relationerne i fællesskabet.

De senere år, har jeg endvidere engageret mig en del i foreningslivet og adskillige netværk af forskellig slags. Foreninger er ofte sårbare, fordi de er båret af frivillige ildsjæle. Netværk er i min optik en helt ny og anderledes måde at tænke og være i et fællesskab,  så det er nemt at falde tilbage på gruppe-adfærden.

Jeg giver hermed en hånd med på vejen til foreninger og netværk, så bestyrelsesarbejde og facilitering forhåbentlig bliver mere overskueligt at have med at gøre.

De 13 råd er også temaet for workshops og foredrag; måske en god investering for at komme godt ud over stepperne på den sjove og effektive måde…

13 råd til Kunsten at drive en sund og dynamisk forening eller et netværk

 1. Gør jer klart, at frivilligt arbejde virkelig ER frivilligt. Derfor må der være mange om at løfte opgaverne, der bør være klare og afgrænsede for den enkelte, så man ved, hvad man siger ja til.
 2. Ransag din sjæl for dine motiver og oprigtige interesser, inden du træder ind i bestyrelsen. Har du tid, overskud og kompetencer til at trække læsset? Hvad kan og vil du bidrage med?
 3. Skab en vision for foreningen, der blinker i neon for både bestyrelse og medlemmer
 4. Gør det klart fra starten, at foreningens liv og udvikling afhænger af gensidigt engagement og opbakning fra alle (Netværk)
 5. Skab nogle klare mål, rammer og procedurer for indflydelse, møder, arrangementer, der afspejler medlemmernes ønsker og forventninger
 6. Bestyrelsen ser sig selv som Tovholdere, og giver slip på at ville bestemme
 7. Skab muligheder for, at medlemmernes ideer, forslag og feedback bliver sagt højt og realiseres
 8. Tænk foreningen som et netværk; 1. Medlemmerne får nye styrkende relationer. 2. Foreningens medlemmer er ambassadører for foreningen. 3. Skab rum til vidensdeling og erfaringsudveksling. 4. Drop hieraki og bestemmelse og tænk i Gensidighed, hjælpsomhed og kompetencer. 5. Netværk er en organisme, der vokser og skyder knopper.
 9. Tag ikke kritik og eventuel utilfredshed personligt. Se det i stedet, som et udtryk for engagement og at der er noget, der måske skulle  kigges på
 10. Søg hjælp, viden, råd og kompetencer, når der er brug for det. Først hos medlemmerne – derefter hos omgivelserne.
 11. Husk at Ting tager tid – også at starte og udvikle en forening
 12. Netværk på livet løs med andre foreninger – også dem, der umiddelbart virker som konkurrenter
 13. Det er en kreativ proces at starte og udvikle en forening. Processer er uforudsigelige, så stik lige hovederne sammen, når der dukker noget op, I ikke har forudset og løs det sammen.

Vælg den smukke MargueritruteWay til foreningenseller netværkets liv og udvikling

Baggrundstanker for de 13 råd:

I Danmark har vi tradition for at stimle sammen i foreninger. Lige nu skyder det frem med non-profit organisationer og netværk, der afspejler det moderne menneskes behov for at gøre en forskel både lokalt og globalt. Fantastisk. En del af de foreninger løser oven i købet opgaver, som stat og kommuner ikke selv formår. Foreningerne hviler i høj grad på frivillige, der går ind i arbejdet med et passioneret engagement. Frivillige har også et liv uden for foreningen, så pas på med at drive rovdrift på dem. Sørg for at fordele opgaverne ud på så mange, som muligt, så aktiviteterne ikke går i stå, når der er én, der må melde fra i sidste øjeblik. Det sker og det SKAL der være plads til.

Det er ganske nemt at oprette en forening med vedtægter, bestyrelse og generalforsamling for den sag, man brænder for. Der er som regel også en medlemsskare på forhånd, der bakker op om initiativet. Alt er godt – begejstringen styrer værket og der arbejdes 24/7 på at få møder, arrangementer og flere medlemmer.

Og så rammer hverdagen. Det er nemlig benhårdt arbejde at starte, udvikle og drive en forening. Hvor bliver de engagerede medlemmer af? Hvorfor kommer der ikke nogen til arrangementerne? Hvordan får vi medlemmer til bestyrelsen?

Faktisk kræver det nogle nærmest professionelle færdigheder i Ledelse, Lederskab, Kommunikation, salg og markedsføring at drive en forening. Jeg oplever, at dette ofte er et dilemma for foreningens bestyrelse og liv. For  det hele startede jo med en passion for den sag eller interesse, vi brænder for. Pludselig bliver fokus trukket væk fra det over i drift, økonomi og alt det andet.

Helt naturligt opstår der en træthedseffekt; en frustration over, at det ikke går så let, som alle forventede. Bestyrelsen kommer måske ligefrem i modvind hos medlemmerne, der ikke synes, de får, hvad de blev lovet. Bestyrelsen tør måske ikke give indflydelsen fra sig og trækker alle beslutninger og opgaver hjem til sig selv.  Jeg oplever desværre også alt for mange bestyrelsesmedlemmer, der meler deres egen kage, fordi de ikke har gjort sig klart, at de er garanter og repræsentanter for  en SAG – foreningens liv og udvikling. Jeg har set flere fabelagtige initiativer gå ned på den konto; personlig prestige og måske ligefrem magtliderlighed, der spænder ben for den oprindelige vision.

De 13 råd er en slags tjekliste. Når du og I bruger den som guide til jeres forening er I godt på vej til at have en sund, levedygtig, dynamisk forening med masser af liv, glæde og udvikling.

GO FOR IT; Lykke & Succes  :-)

© Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet.dk

Telefon: 22 32 54 43 | Mail: samtaleakademiet@gmail.com | Esterhøjvej 16 | 4550 Asnæs


Comments are closed.